Free Joomla Template by Discount Justhost

Intézményünkről - Zoltánfy István Általános Iskola

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola

 

Zoltánfy István Általános Iskola - 6772 Deszk, Móra F. u. 2.

 

Web: http://zoltanfy.hu/

 
 

Tagintézmény-vezető:

Vid György

 

Telefon:

06 62 271 220

 

Tagintézményvezető-helyettes:

Kissné Molnár Zsuzsanna

 

Fax:

06 62 271 220

 

 

Működési területe:     Deszk község közigazgatási területe

Intézmény típusa:        Általános iskola (1-8. évfolyam)

 

 

Az iskola rövid története

Deszken a XIX. század közepétől működik iskola előbb egyházi, majd állami fennhatóság alatt., Szerb iskola a XIX. sz. elejétől.

Klebelsberg Kunó kultuszminiszter iskolaépítési akciója keretében épült a deszki népiskola 1929-ben. A ma is csodálatos szépségű, felújított épületben tanulnak az alsó tagozatosok. Az iskola udvari bejáratát testvérközségünk, Oroszhegy lakossága által adományozott székelykapu díszíti.

1985-ben épült az új iskola, ahol a felső tagozatosok kaptak helyet.

1983-ban alakult meg az Általános Művelődési Központ, mely 1997. június 31-én vált szét intézményeire. Ettől az időtől kezdve működik részben önálló intézményként a Deszki Általános Iskola.

2000/2001. tanév kezdetétől iskolánk felvette Zoltánfy István Deszken született pedagógus, kortárs festőművész nevét.

Iskolánk fontos részeként kell említenünk a szerb iskolát, mely kiemelkedő lehetőséget nyújt a szerb anyanyelvűek és a nyelv iránt érdeklődők számára a szerb nyelven való tanulásra, a szerb kultúra és hagyományok ápolására, Szeged és térsége régióban.

 

Hagyományaink

Az iskola alapítása óta bizonyos hagyományok is kialakultak. Ilyen hagyománynak számít például, hogy nemzeti ünnepeinken megemlékezést tartunk kulturális műsorral.

Egészséghétnek, mikulásnak, karácsonynak, farsangnak, Anyák napjának, gyermeknapnak, a ballagásoknak színvonalas rendezvényei szívet-lelket gyönyörködtetnek már hosszú idő óta.

Tovább színesítik a palettát a különböző helyben és a környező iskolákban megrendezésre kerülő sportversenyek is, amelyeken tanulóink gazdagították iskolánk hírnevét.(Deszk-Szőreg kerékpárverseny, Kossuth utcai futóverseny)

A Tisza-Maros szög Sportnapok régiós rendezvénysorozatát 1999-ben indítottuk útjára, és a környező nyolc település általános iskolásai számára szeretnénk lehetőséget nyújtani a nemes küzdelemre.

Hagyományaink között jelentős szerep jut az országjáró kirándulásoknak. Jelszavunk e téren: Csak azt szeretheted igazán, amit ismersz! Tanulóink e program keretében Magyarország legnevezetesebb, legszebb helyeire látogathatnak el, és ezáltal nemzettudatuk, jellemük is formálódik az élmények hatására.

Első osztályosaink beilleszkedését segíti az a rendszeres kapcsolat, amelyet az alsós nevelők az óvónőkkel tartanak.

A szerb iskola tanulói két szerb ünnepet a szülők és az érdeklődők bevonásával méltóképpen ünnepelnek meg. (Karácsony és Szent Szávó napja)