Free Joomla Template by Discount Justhost

Intézményünkről - Pallavicini Sándor Általános Iskola

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola

 

Pallavicini Sándor Általános Iskola - 6762 Sándorfalva, Alkotmány krt. 15-17.

 
 

Tagintézmény-vezető:

Hüvös László

 

Telefon:

06 62 572 090

 

Tagintézményvezető-helyettes:

Kollárné Gellai Tünde

Farkas Róbert

 

Fax:

06 62 572 091

 

 

Működési területe:     Sándorfalva város közigazgatási területe

Intézmény típusa:        Általános iskola (1-8. évfolyam)

  

A Pallavicini Sándor Iskola Csongrád megye legfiatalabb városában, Sándorfalván működik. 2002 óta viseli őrgróf Pallavicini Sándor nevét. Városunkban már több mint 100 éve folyik eredményesen a sándorfalvi gyerekek nevelése, oktatása.

Az Alapító okirat szerint alapfeladatunk a beiskolázási körzetünkbe tartozó tanköteles tanulók általános műveltségének megalapozása. Az intézményben jelenleg nyolc évfolyamos iskola működik 617 tanulóval, mely a 2008/2009. tanévtől nulladik évfolyammal bővül. A kistérség bázisiskolájaként nyelvi előkészítő gimnáziumi osztály várja a környező iskolák tanulóit.

Az itt tanuló gyerekeket a következő lehetőségek várják:

 • Emelt szintű rajz, matematika oktatás folyik, angol, informatika profilú osztályok indulnak a gyerekek képességei és szülői igények alapján.
 •  Az emelt szintű angol oktatást a felső tagozaton angol nyelvi lektor könnyíti.
 •  Az önkormányzat művészeti iskolájában három művészeti ágat: táncművészetet, zeneművészetet és képzőművészetet oktatnak.
 • A sportkör sportolási lehetőséget biztosít: futball, kézilabda, kick-boksz sportágakban.
 • A tanulók testi fejlődését a gyógyúszás és a gyógytestnevelés órák segítik elő.
 • Gyógypedagógus, logopédus, pszichológus segíti a tanulók haladását, pályaválasztását.
 • Az iskola által meghirdetett szakkörök és délutáni foglalkozások az egyéni képességek kibontakozását és a tehetséggondozást szolgálják: német, számítástechnika, közlekedési, környezetvédő szakkör, alkotóműhely, énekkar, e-twining.
 • A hatodik évfolyamos osztályok erdei iskolai foglalkozáson vehetnek részt.
 • Az egyéni tanulást, önképzést jól felszerelt iskolai könyvtár, multimédiás oktatóterem, projektoros házimozi rendszer segíti.
 • Lehetőség nyílik önkéntes alapon hit- és vallásoktatáson való részvételre.
 • A szabad idő hasznos eltöltésére: múzeum- és színházlátogatásokat, korcsolyázási lehetőséget biztosítunk.