Free Joomla Template by Discount Justhost

Intézményünkről - Szatymazi Általános Iskola

 

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola

 

Szatymazi Általános Iskola - 6762 Szatymaz, Petőfi S. u. 6.

 
 

Tagintézmény-vezető:

Bódis Margit

 

Telefon:

06 62 283 149

 

Tagintézményvezető-helyettes:

Barna Károlyné

 

Fax:

06 62 283 149

 

 

Működési területe:       Szatymaz község közigazgatási területe

Intézmény típusa:          Általános iskola (1-8. évfolyam)

 

Iskolánk küldetése:

 

 „Ha a gyerekek biztonságban érzik magukat,
Megtanulnak hittel élni,
Ha a gyerekek megerősítve élnek,
Megtanulják magukat szeretni.
Ha a gyerekek elfogadva és barátságban élnek,
Megtanulják megtalálni a szeretetet a világban!”

(Dorothy Law Nolte)  

 

Iskolánk 1979-ben épült. Az oktatás 16 tanulócsoportban folyik. 290 gyerek neveléséről gondoskodunk.

A nevelő-oktató munkánk része egy jó hangulatú iskola. Emelt óraszámban és csoportbontásban tanítjuk az angolt. Már harmadik osztálytól tanulják növendékeink. 7. és 8. osztályban angol nyelvű lektor segít tanulóinknak a szóbeli kifejezőkészségük fejlesztésében.

Tanulóink sportolhatnak tömegsport foglalkozásainkban, valamint ritmikus sportgimnasztika és judo edzésekre is járhatnak. Gyógyúszásra és gyógytestnevelésre is van lehetőség intézetünkben.

Az informatikát csoportbontásban oktatjuk és szakterem áll diákjaink rendelkezésére.

Zene- és táncművészeti oktatás is folyik iskolánkban, amelyet a K & Maya Művészeti Kht. Biztosít tanórán kívüli elfoglaltságként.

Gyermekeink alsó tagozaton szótagoló olvasástanítási módszerrel tanulnak meg olvasni.

Az iskolából kikerülve kreatívan-önállóan is képesek legyenek egész életükön át önmaguk tudásának bővítésére, fejlesztésére.

A tanulási nehézséggel küzdő gyermekek számára fejlesztő pedagógus tart foglalkozásokat, amely segíti tanulmányi munkájukat.

Az oktató-nevelő munkánkban fontosnak tartjuk a differenciált, egyénre szabott képességfejlesztést, a helyes tanulási módszerek elsajátítását, a megszerzett ismeretek alkalmazni tudását.